Enestående undersøgelser i Celltom på internationalt plan

Resultaterne fra Celltom-projektet er for nyligt blevet præsenteret på konferencerne NIBS 2018 og HeFIB 2018. NIBS omhandler nanoteknologi og innovation i Østersøregionen og bød velkommen til en tværfaglig gruppe af deltagere fra industrien, akademia og kommuner, hvorimod HeFIB konferencen gav mulighed for at mødes med eksperter indenfor Helium ion-mikroskopi og såkaldt focused ion beam-teknologier fra hele verden.

Deltagelsen i disse arrangementer gav os mulighed for at præsentere og diskutere vores arbejde med præparation og billeddannelse af biologiske prøver. Derudover kunne vi udvide vores netværk og markedsføre projektet og VISION centret. Vores undersøgelser i Celltom-projektet har vist sig at være enestående og moderne og inkluderer mange relevante aspekter indenfor medico-anvendelser.