Odense Universitetshospital (OUH)

Vores betydning for projektet

Odense Universitetshospital (OUH) er det største sygehus I Region Syddanmark og er knyttet til Syddansk Universitet. OUH har alle medicinske special- og ca. 400 højtspecialiserede funktioner. Uddannelse og forskning udgør en væsentlig del af hospitalet i tæt samarbejde med Syddansk Universitet, men også med mange andre uddannelsesinstitutioner. Afdelingen for Klinisk Patologi er den største patologiafdeling i Regionen med omkring 80.000 rekvisitioner per år. Afdelingen er fokuseret på udviklingsarbejde og forskning med 7 ph.d.-studerende, mange specialestuderende, 3 professorer og omkring 60 fagfællebedømmede publikationer om året. Afdelingens fokus på udviklingsarbejdet sker fx indenfor immunhistologi, men også indenfor elektronmikroskopi og digital patologi. Kompetencerne ligger bredt funderet på afdelingen, således at både læger, bioanalytikere og molekylærbiolog er inddraget i dette arbejde.

I dette projekt vil Afdelingen for Klinisk Patologi levere det nødvendige patientmateriale, sikre sammenligneligt materiale til de forskellige undersøgelser, lave relevante patologi-undersøgelser af materialet, og deltage i sammenlignende undersøgelser af de forskellige typer mikroskopi. Afdelingen vil løbende deltage i diskussioner for at optimere og udvikle metoderne til indsamling og analyse af vævet.

Projektets betydning for os

Afdelingens udviklingsarbejde inkluderer i høj grad forsøg med nye metoder indenfor mikroskopi. Derfor har afdelingen også løbende deltaget i udviklingsarbejde omkring dette emne, og den har fx været den første i Danmark til at gøre brug af digital lagring af mikroskopipræparater.

Nye undersøgelsesmetoder indenfor kræftdiagnostik kan potentielt sikre en hurtigere diagnosticering, men kan også give en mulighed for fjerndiagnostik, således at den patologiske vurdering ikke behøver at finde sted på det sygehus, hvor kirurgien udføres.

Kontakt

Odense Universitetshospital
Professor & overlæge Niels Marcussen
niels.marcussen@rsyd.dk
Tlf.: 6541 4800

J. B. Winsløws Vej 15
5000 Odense C

www.ouh.dk