Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)

Klinikken for øre-næse-hals (ENT)

Vores betydning for projektet

Gennem mange år har Klinikken for øre-næse-hals (ENT) under ledelse af Prof. Wollenberg arbejdet med den molekylære oprindelse af hoved-halskræft (HNSCC). De vigtigste områder er indenfor signaltransduktion i HNSCC og samspillet mellem immunsystemet og kræftceller. Klinikken besidder en stor ekspertise og udstyr til alle typer af molekylær forskning, hvad enten det er indenfor genetik eller proteinanalyse ved laboratoriemetoder. Desuden giver ENT-klinikken som en del af Universitätsklinikum Schleswig-Holstein patientbehandling på højeste videnskabelige niveau. Her fremhæves især behandling af tumorer med de mest moderne metoder (herunder laserkirurgi og brachyterapi). I samarbejde med BMO har klinikken særligt fokus på forskning rettet mod funktionelle analyser som migration og detektion af interaktion bl.a. vha. optisk mikroskopi.

I et mere anvendelsesorienteret aspekt er den kliniske anvendelse i fokus. Her skal Celltom etablere og overføre intravital mikroskopi fra dyreforsøg til klinisk anvendelse. Celltom omfatter påvisning af tumor-grænser vha. OCT og analyser af strukturen i de øvre luftveje for at korrelere molekylære strukturer med OCT-påviste strukturer. Øre-næse-hals-klinikkerne vil give klinisk erfaring og vævsprøver fra både mennesker og dyr til test af de forskellige mikroskoper HIM, OCM, og TiCo-Raman.

Projektets betydning for os

Projektets udvider forskningsfelterne af øre-næse-hals-klinikken, som arbejder mod at forstå celle-kommunikationen i forskellige stadier af sygdomme fra betændelse til kræft. Udvikling af nye mikroskopiske metoder til at følge denne proces forventes at fremme vores forståelse disse kritiske trin i kræftcellers opståen. Muligheden for in-vivo undersøgelser med OCM og TiCo-Raman giver mulighed for direkte at overføre præ-kliniske forsøg til kliniske anvendelser.

Kontakt

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Lübeck

Direktør Prof. Barbara Wollenberg
Tlf.: +45 451 500 2241
barbara.wollenberg@uksh.de

Ratzeburger Allee 160
Haus 28
23538 Lübeck
Tyskland

www.hno.uni-luebeck.de