Konsortiet

Konsortiet i Celltom består af fem partnere: de to universitære institutter Institut für Biomedizinische Optik (BMO) ved Universität zu Lübeck (leadpartner) og Mads Clausen Instituttet (MCI) ved Syddansk
Universitet i Sønderborg, Medizinisches Laserzentrum Lübeck GmbH (MLL), der arbejder tæt sammen med Universitet zu Lübeck, såvel som de to universitetshospitaler Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) i Lübeck und Odense Universitetshospital (OUH) i Odense.

Hertil kommer en række netværkspartnere – herindunder sygehuse, virksomheder indenfor mediko- og det medicinteknikken, klynger og erhvervsfremmeorganisationer og repræsentanter fra fødevareindustrien.

Denne synergi af unikke, komplementære mikroskopiteknikker på begge sider af grænsen bidrager til udvikling af de regionale kernekompetencer og sikrer etablering og fastholdelse af virksomheder indenfor områderne life science, medikoteknik og fødevareindustri. Derudover sætter det en innovationsproces i gang til fremme af en senere kommercialisering gennem virksomheder og SMVer i regionen. Omsider har dette samarbejde potentialet for at lægge grundstenen til et system, der hurtigt og pålideligt kan identificere tumormargener og er dermed ikke kun relevant for medicinteknikken men også set ud fra et medicinsk synspunkt.

Save

Save

Save