Projektpartnere nærmer sig en optimal vævsbehandlingsmetode til helium-ion mikroskopi

Mads Clausen Instituttet (MCI) ved Syddansk Universitet og Afdeling for Klinisk Patologi (AKP) ved Odense Universitetshospital (OUH) er kommet tættere på, hvordan man bedst præparerer humant væv, for at tage optimale billeder af det med et Helium-ion mikroskop (HiM). MCI har allerede stor ekspertise i billeddannelse af ikke-biologisk materiale ved hjælp af HIM. For billeddannelsen af biologisk materiale, som for eksempel væv fra patienter, skulle de enkelte arbejdsskridt først blive udviklet. Derfor har MCI arbejdet tæt sammen med OUH’s Afdeling for Klinisk Patologi, som har erfaring med vævspræparation til lys- og elektronmikroskopi. Udfordringen med vævsbehandlingen af biologisk materiale ligger i at undgå fikseringsartefakter og nedbrydningsprocesser i cellerne, så vævet bevarer sit oprindelige udseende. Ved HIM stilles der især høje krav til vævsbehandlingsmetoden, fordi mikroskopet kan fremkalde 3D-billeder af cellestrukturer ned til en størrelse på få nanometer. Gennem de sidste måneder har begge projektpartnere lavet forsøg med forskellige fikseringsmetoder af nyrevæv. De har opnået gode resultater med immersions- og især perfusionsfiksering i kombination med critical point drying (CPD). Ved immersionsfiksering diffunderer fiksativet langsomt ind i vævsblokken. Ved perfusionsfiksering opnås en hurtigere fiksering af vævsblokkens midte, fordi fiksativet injiceres via store blodkar. CPD er en ekstra skånsom måde at fjerne vand fra vævet, hvilket er af stor betydning når cellers ultrastruktur skal bevares.  Næste skridt i optimeringsprocessen bliver at fokusere yderligere på humant raskt perfusionsfikseret nyrevæv.

Immersionsfikseret og critical point dried humant raskt nyrevæv. De basolaterale indfoldninger (markeret) kan eksempelvis være et interessant område for forskere. En vurdering af 3D-strukturen er mulig, i modsætning til andre mikroskoptyper, der begrænser sig til 2D-billeddannelse.