Interview med prof. Robert Huber og lektor Jakob Kjelstrup-Hansen

VISION centret har nu været online i et stykke tid. Vi har spurgt de to ansvarlige for centret, prof. Robert Huber fra Medizinisches Laserzentrum Lübeck (til højre) og lektor Jakob Kjelstrup-Hansen fra Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet (til ventre), hvad VISION centret præcist drejer sig om:
Spørgsmål: Mikroskopi er en moden teknologi. Hvorfor er der behov for et servicecenter for mikroskopi?

Huber: Almindeligvis, hvis vi i dag taler om mikroskopi, tænker vi på de klassiske metoder, der blev opfundet for mere end 100 år siden, hvor en traditionel forstørrelsesoptik, bestående af enkelte linser, leverede et billede af det betragtede objekt i overstørrelse. I dag er dette klassiske mikroskop en arbejdshest i sygehusenes histologiske afdelinger til diagnosticering af sygeligt væv taget fra en patient. Indenfor de sidste 20 år er der dog blevet udviklet mange nye, langt mere avancerede apparater. De fleste af dem anvender laserlys og de kan se meget mere end normale mikroskoper. Disse moderne mikroskoper leverer ikke kun et forstørret billede af en prøve eller af menneskeligt væv, de kan også sige, hvilken slags substans det drejer sig om, hvilken slags biomolekyler og endda hvilken type biokemiske reaktioner der findes eller foregår i prøven.

At disse nye mikroskoper åbner op for helt nye veje indenfor vævsdiagnosticeringen, understreges af kemi-Nobelprisen, som Stefan Hell fra Göttingen modtog i 2014 for sin opfindelse af et nyt mikroskop – STED-mikroskopet – med en opløsning, der er fem gange bedre en klassiske lysmikroskopers opløsning. Og dette er kun ét eksempel på de mange nye versioner af mikroskoper, der er mulige med den nuværende laseroptik og elektronik.

På trods af at disse nye mikroskopiteknikker er yderst lovende, er de som regel kun tilgængelige for forskergrupper, der har råd til at bruge en betydelig sum penge til anskaffelsen af sådanne udsædvanlige apparater eller selv at bygge dem.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nok bare at råde over sådanne moderne apparater til billedddannelse, men at det også kræver en enorm baggrundsviden, for at kunne fortolke de udvundede data på den rigtige måde. Man kan sammenligne det med en MRT-scanning på sygehuset – apparatet er kun det halve arbejde, man har også brug for en radiolog, der kan tolke billederne. Og fordi VISION centrets billeddannelsesplatform er så ny og avanceret, findes der kun få mennesker i verden, der virkelig formår at tolke dataene. VISION centret vil tilbyde apparaterne og hovederne på de pågældende eksperter, idet det ikke blot drejer sig om værktøjerne, men også om, hvordan man benytter dem.

Kjelstrup-Hansen:  Selvom mikroskopi generelt er en moden teknologi, bliver der løbende udviklet nye og forbedrede mikroskopiteknikker, som gør det muligt for os at få en endnu bedre forståelse af den undersøgte prøve. Dette er f.eks. tilfældet med Helium-ionmikroskopet, som kun har været tilgængeligt i relativt få år, og som stadig er under videre udvikling. Denne mikroskopiteknik kan give billeder med meget høj opløsning, så vi kan se de meget fine detaljer på overfladen af prøven, hvilket ikke er muligt med konventionelle mikroskoper. Servicecenteret er beregnet til at give adgang til disse nye mikroskopiteknikker, som stadig ikke er ret udbredte.

Spørgsmål: Hvem har gavn af VISION centret? Hvem er jeres kunder?

Huber: Vi ser hovedanvenderen komme fra mindre forskningsgrupper, hospitaler, fra videnskabelige institutioner og små til mellemstore højteknologi-virksomheder, som ikke har råd til anskaffelsen af avancerede billeddannelsesapparatur og opbygningen af den nødvendige viden til at tolke de producerede billeder.

Vi håber også, at VISION centret kan fungere som facilitet for feasibility-studier. Ofte har en person fra industrien eller også en privatperson kreative idéer, men ved ikke, hvordan disse kan omsættes. Tit mangler der også det rigtige udstyr. I VISION centret vil vi lade sådanne idéer blive til virkelighed. Jeg har i det akademiske miljø på mit gamle universitet oplevet, at det kan være meget svært, når nogen henvender sig til en for at bruge ens billeddannelsessystem. For at kunne udføre testmålinger for denne person og for at kunne afprøve hans eller hendes idé, er der i det rent akademiske miljø for mange hindringer i vejen. Derved kan højtinnovative tilgange gå tabt. VISION centret vil lukke denne kløft. Det vil være en institution, der kan virkeliggøre idéer til nye anvendelser for avancerede billeddannelsessystemer.

Kjelstrup-Hansen: Der er især to grupper af kunder: For det første er det sundhedspersonale og videnskabsfolk, der er interesserede i at lære mere om, hvad disse nye mikroskopiteknikker kan tilbyde eller som vil bruge dem til evalueringsstudier, og for det andet er det udviklere af medicinsk teknologiudstyr, der er interesserede i at videreudvikle billeddannelsesteknikken til markedsimplementering.

Spørgsmål: VISION centret er et virtuelt center. Hvad betyder det konkret?

Huber: VISION centrets hovedopgave er planlægningen og administrationen af de billeddannelsesopgaver, som kunderne ønsker at få udført. Det betyder, at VISION centret bringer kunderne sammen med de pågældende eksperter og planlægger arbejdet, projektet, opgaverne og de metoder, der skal anvendes. Det er nødvendigt at drive centret i en virtuel modus, fordi det ikke er muligt at stille et stort antal moderne, højteknologiske apparater til rådighed uden de topforskere, der kan tolke de udvundne data.

Kjelstrup-Hansen:  ’Virtuelt’ betyder, at VISION ikke har til huse i en fysisk bygning, men at det forbinder og gør brug af den tekniske infrastruktur, som er til rådighed på både den danske og tyske side af grænsen. Det tjener derfor som et centralt kontaktpunkt for eksterne brugere.

Spørgsmål: Er brugen af VISION centret forbundet med omkostninger?

Kjelstrup-Hansen:  Dette afhænger af den specifikke anmodning. Indledende tests udført indenfor Interreg-projektet Celltom kan udføres gratis, mens der vil være brugerbetaling for mere omfattende målinger.

Huber: VISION centret arbejder på at udvikle en egnet betalingsmodel for de ydelser, centret leverer. Målet er at have en model, der mindsker adgangsbarrierer så vidt som muligt, for hurtigt at kunne afprøve nye, innovative og banebrydende idéer uden store finansielle investeringer. Dette er nøglen til at fremskynde lokale innovationer og at fungere som inkubator for ukonventionelle out-of-the-box idéer, der også kunne komme fra privatpersoner.

Spørgsmål: Hvis nu jeg vil gøre brug af VISION centret – hvad er det så, jeg skal gøre?

Huber & Kjelstrup-Hansen: Du skal blot besøge VISIONs hjemmeside og udfylde kontaktformularen, hvorefter du vil blive kontaktet af en af vores eksperter for det emne, din henvendelse drejer sig om. Og det bedste er: Du kan vælge om du vil kontakte os på engelsk, tysk eller dansk!