Innovationspotentiale: Kombination af kommercielt udstyr og projektinternt udviklingsarbejde

Medio august afholdt vi vores sidste projektmøde i Lübeck. Ud over den videnskabelige diskussion blev deltagerne præsenteret for BMO‘s nye OCT-mikroskop fra firmaet LLTech Imaging og det viste sig, at kombinationen af kommercielt udstyr og projektinternt udviklingsarbejde giver projektet et højt innovationspotentiale.

Projektmøde i Lübeck d. 20. august 2019

Med som gæst var Christian Lührs fra Thorlabs GmbH. Thorlabs udvikler egne OCT-apparater til verdensmarkedet og følger konstant med i udviklingen af denne teknologi på forskningsområdet. Hidtil er det hovedsagligt industriens udviklingsmarked, der adresseres af Thorlabs.

På det medikotekniske område bruger man OCT-apparater indenfor oftalmologien til at vise nethinden. Herved kan man diagnosticere forskellige øjensygdomme, som fx en aldersrelateret makuladegeneration (AMD) i et tidligt stadie, så den rigtige behandling kan blive påbegyndt. Anvendelsen af OCT-apparater til den cellulære billeddiganostik er derimod relativ ny indenfor optisk kohærenstomografi og dets potentiale bl.a. bliver evalueret i Celltom-projektet.

Ud over nye OCT-apparater i Lübeck vil der fra 2020 stå et ramanmikroskop fra firmaet Horiba til rådighed. Anskaffet som komparativt apparat til egen udvikling, skal mikroskopet også kunne bruges af eksterne forskningsgrupper og virksomheder til måling af egne prøver via Vision-centret.

Projektmøde i Lübeck d. 20. august 2019