Innovationsworkshop Imaging

Den 29. november afholdt SDU og Celltom den anden innovationsworkshop med fokus på mikroskopiteknikker på Alsion i Sønderborg. Denne workshop skulle bringe forskere, teknologiproducenter og medicinsk personale fra Bioimaging-området sammen. Ud over foredrag om teknikker som den optiske kohærenstomografi, stimuleret Raman-spredning-mikroskopi og Helium-ion-mikroskopi blev relaterede områder med relevans for Bioimaging også taget op.

Inspirerende foredrag og diskussioner

Professor Dr. Klaus Kayser, der har været en af pionererne indenfor udviklingen af automatiseret billedanalyse, holdt et inspirerende hovedoplæg om udfordringerne indenfor biomedicinsk mikroskopi og fordelene ved maskinlæringsmetoder. Han mente, at disse teknikker vil være gavnlige indenfor fremtidige beslutningsprocesser for medicinsk personale og patientbehandling.

Dr. Marc Krug fra firmaet Optomedical Technolgies GmbH, der udvikler systemer til optisk kohærens tomografi, gav en introduktion til deres teknologi og retningen dette felt bevæger sig i.

Dr. Jörg Lindenau fra virksomheden ZEISS gav en oversigt over, hvordan korrelative mikroskopiprocedurer kan muliggøre undersøgelser af den samme prøve med forskellige mikroskopimetoder, der giver supplerende information for at opnå en bedre forståelse af prøven, der undersøges.

Den sidste eksterne taler var lektor Martin Hedegaard fra SDU Biotechnology, der gav en vis indsigt i praktiske forhold i brugen af Raman-mikroskopi til kvantitativ analyse af biologiske prøver.

Endelig præsenterede Celltom-partnerne resultaterne, som var opnået i løbet af projektet. Bidragene stimulerede nogle livlige dialoger og diskussioner om hvordan Celltom-projektet kan bidrage til den fremtidige udvikling af biomedicinsk mikroskopi og dataanalyse.

Se programmet.