Nanotomograf ved Mads Clausen Instituttet udvider muligheder for billeddannelse

Forskerne ved Mads Clausen Instituttet (MCI) på Syddansk Universitet i Sønderborg får nye billeddannelsesmuligheder. Med installationen af en røntgentomograf kan de nu undersøge en bred vifte af prøver på tredimensional vis med en rummelig opløsning under en mikrometer. Dette gør teknikken til analyse af biologiske prøver meget relevant for Celltom-projektet, idet tomografen lukker hullet mellem den optiske og den højtopløsende ion-mikroskopi og forbedrer dermed muligheden for at undersøge identiske prøver med forskellige metoder. Forskerne Jakob Kjelstrup-Hansen, Luciana Tavares og Till Leißner forventer at opnå nye indsigter med denne såkaldte korrelative mikroskopi-metode indenfor bl.a. kræftforskningen. Brugen af røntgentomografen kræver ingen speciel forberedelse af prøven, således at vævsprøver kan udveksles mellem projektpartnerne på ukompliceret vis.

Med nanotomografen kan man ikke kun undersøge biologiske prøver, men også mange andre slags prøver ved MCI. Heriblandt især komponenter fra effektelektronikken. Tomografen står til rådighed for interessede via VISION Servicecentret.

Billede: Væv (forskellige billeder) vist med forskellige mikroskopiteknikker: (a) 3D røntgentomografi, (b) Helium-ion-mikroskopi, (c) fluorescensmikroskopi og (d) kohærent anti-stokes Raman-mikroskopi.