Cellulær billeddannelse ved hjælp af optisk kohærenstomografi

Ved hjælp af et nyt, optisk kohærenstomografi-system (LightCT) fra firmaet LLTec Imaging kunne vi gennemføre første biopsier af ex vivo væv (muselever). Med denne innovative teknologi, som svarer til ultralydsscanning, bortset fra at den arbejder med lys i stedet for ultralyd, kan vi vise cellulære strukturer ved en opløsning på op til 1 µm og en dybde på op til 500 µm.

Et lag af et optaget volumen kan ses på billede 2. Her kan enkelte celler med deres cellekerner (grønne toner) skelnes nøjagtigt fra hinanden. Billeddannelsen sker via en interferometrisk metode, der muliggør en væsentligt højere opløsning sammenlignet med ultralydscanningen. Herved kan man vise meget fine mikroskopiske strukturer in vivo.

Afbillede af en muselever (ca. 1,25 x 1,25 mm2). Hepatocytter (celler til proteinsyntese), der udgør 80% af leveren, er med deres cellevæg og cellekerne tydeligt at se. Med dette system kan der optages billeder med en cellulær opløsning på op til 500 µm dybde, hvilket muliggør en volumetrisk billeddannelse af celler.

Yderligere informationer kan ses på producentens hjemmeside: http://www.lltech.co/the-biopsy-scanner/